La psicòloga Celia Fernández ens explica com el pensamiento positivo ajuda a les iniciatives mentre que les negatives limiten les nostres accions.